Online marketing
Marketing accountability
Customer insights

Marketing Accountability

Als onderneming voert u verschillende marketingactiviteiten uit om uw doelgroep te benaderen. Een grootschalige reclamecampagne, een lokale marketingactie, vermelding in de Gouden Gids of inzet van de verkoopbuitendienst. Maar weet u eigenlijk wat de daadwerkelijke kosten en opbrengsten van deze uitgaven zijn? En wat betekent het als u de verkoopinspanningen opvoert? Verkoopt u dan meer producten of kost het u alleen maar extra geld? Hoe verklaart u nou waarom de resultaten meevallen of tegenvallen?‘

Voor deze vragen komt de marketeer van de toekomst steeds vaker te staan. Vooral wanneer het marketingbudget onder druk staat, evenals de toegevoegde waarde van marketing. ‘Maar het is toch onmogelijk en onbegonnen werk om alles in kaart te brengen?’ is een veel gehoorde vraag. Nee dat is niet onmogelijk en kost juist weinig tijd! Hoe u hier als onderneming en marketeer nou mee moet omgaan en waar u moet beginnen om uw marketingactiviteiten inzichtbaar en meetbaar te maken, zal tijdens de workshop worden uitgelegd door Michiel van de Watering van Accountable Marketing.
Stuur eventueel bij aanmelding één van uw communicatie-uitingen op, zodat u tijdens de workshop te horen krijgt hoe deze accountable kan worden gemaakt.

Kijk voor meer informatie op: www.accountablemarketing.nl